Regulamin

Uwaga nie prowadzimy sprzedaży detalicznej - sprzedaż tylko dla firm - przepraszamy za utrudnienia

Regulamin sklepu internetowego

 • Dział I. Postanowienia ogólne
  1. Sklep internetowy Rolka s.c. dostępny pod adresem www.rolkasc.pl prowadzony jest pod firmą Rolka s.c. Ewa Kolasa, Paweł Kolasa. z siedzibą w Łodzi  93-237  ul. Śląska 103,. NIP: 725-17-48-113, REGON: 472232704 (dalej Właściciel lub Sklep).
  2. Sklep prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną opakowań i rolek do kas fiskalnych za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
  3. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
   • posiadanie dostępu do Internetu,
   • posiadanie adresu e-mail,
   • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej,
   • włączona obsługa javascript,
   • akceptacja plików cookies.
 •  Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia
  1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
  2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji.
  3. Rejestracji konta można dokonać za pośrednictwem strony www.rolkasc.pl wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie internetowym
  4. Klient zobowiązuje się w trakcie składania zamówienia podać wszelkie informacje niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z prawdą. W przypadku podania nieprawdziwych danych Właściciel ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.
  5.  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia firma Rolka s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
  6. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
   • dane potrzebne do realizacji zamówienia,
   • zamówione produkty,
   • sposób dostawy (firma kurierska, odbiór osobisty, dostawa firmy Rolka s.c. na terenie Łodzi),
   • sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).
  7. Właściciel ustanowił możliwość odbioru osobistego pod adresem: ul. Śląska 103, 93-237 Łódź, pn - pt w godzinach 8.00 - 16.00.
  8. Wysyłka zakupionego produktu/produktów zazwyczaj realizowana jest w terminie 1 dnia roboczego, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności -za pobraniem) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.
  9. Strony uważają dostawę za dokonaną z chwilą wydania towaru kurierowi.
  10. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
  11. Sklep obsługuje Klientów poza granicami kraju po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów transportu
 • Dział III. Ceny produktów i koszty przesyłki
  1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie są cenami netto (bez VAT) oraz podawane są w złotych polskich.
  2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
  3. Koszty przesyłki doliczone są do sumy zamawianych produktów i są ponoszone przez Kupujacego
 • Dział IV. Forma płatności za zamówienia
  1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
   • osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia – za pobraniem
   • przelewem za pomocą konta bankowego

 

 • Dział V. Reklamacje i zwroty
  1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje należy składać za pomocą przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail wysłanej na adres (lub adres poczty internetowej) Sprzedawcy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną
  2. Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne
 • Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 • Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • Sklep dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 • Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.
 • Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@kagero.pl. Kagero udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:

a)             obniżenie ceny Produktu,

b)            wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu,

c)             odstąpienie Klienta od umowy, chyba że wada jest nieistotna.

3. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

 

 • Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności
  1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Rolka s.c.  z siedzibą w Łodzi, ul. Śląska 103. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
   • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
   • w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie,
   • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
   • dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu,
   • dla potrzeb marketingowych,
  2. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
   • imię i nazwisko,
   • adres e-mail,
   • nr telefonu,
   • adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
   • w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).
  3. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
  4. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
  6. Sklep wykorzystuje -cookies-, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików -cookies- nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  7. Pliki –cookies- wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania –cookies- jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

 

 • Dział VII. Postanowienia końcowe
  1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
  2. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
  3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
  4. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
  5. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.
  6. O każdej zmianie regulaminu Sklep na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu, a Klient po powzięciu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.
  7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
ROLKA S.C.
93-Łódź, ul. Śląska 103
tel./fax +48 42 643 32 55, tel. kom. +48 604 525 771
Strona głównaJak zamawiać?O nasRegulaminWysyłkaKontakt

Wszelkie prawa do opisów i zdjęć zastrzeżone.

Created by A4 STUDIO